Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Vanessa atalanta - Admiral  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Nymphalidae (Takvingefamilien)  
  Art: Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  
  Opdateret d. 14.12.2010 Print denne side  
 
 
Admiralen tiltrækkes af mange forskellige blomster og ikke mindst saft fra sårede træer og overmoden nedfaldsfrugt. Foto © danmarksinsekter.dk
Admiralen er en træksommerfugl. Hyppigheden varierer, men den er en af Danmarks mest trofaste, trækkende dagsommerfugle.

I maj og juni er indflyvningen ikke særlig bemærkelsesværdig, men i sensommeren kan efterkommerne visse steder optræde i store mængder. Den forekommer overalt i Danmark.

Kendetegn
Vingefang 52-62 mm. Let kendelig. Farvetonen i det orangerøde bånd varierer og kan på midten være delt af den sorte grundfarve. De sorte prikker i bagvingernes røde søm kan være ganske små eller helt mangle.
Ca. hver 4. af alle admiraler har en lille hvid plet i det røde forvingebånd.
Hurtig og målrettet flugt - en træksommerfugl.

Biologi
Nælde (Urtica) er larvens foderplante. Når larven forpupper sig, svøber den et nældeblad omkring sig. Nældebladet som ikke visner, ligner da en lille taske og er let at finde på planten. Der er dog også andre insekter der laver samme nummer, og finder en sådan lille taske, er det oftes en bladhveps der er inden i.

Levested
Som træksommerfugl kan den træffes overalt, men især frodige steder i skovbryn og - lysninger, samt steder i det åbne land med mange nælder. Den tiltrækkes af mange forskellige blomster og ikke mindst saft fra sårede træer og overmoden nedfaldsfrugt.

Flyvetid
Trækkende admiraler ankommer fra Sydeuropa i maj og juni og deres efterkommere flyver fra sidst i juli til først i oktober. Meget sjældent i februar, marts eller april.

Mens mange individer trækker sydpå om efteråret, sætter andre sig til overvintring mellem tætte grene og løv, f.eks. i vedbend og andre stedsegrønne planter. Admiraler overlever normalt ikke den danske vinter, men nu og da klarer enkelte sig i de mildeste år.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk