Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Tobak som insektmiddel
Nikotin findes naturligt i tobaksplantens blade hvor dets biologiske funktion er at holde insekter borte. Nikotin er blevet brugt meget i gamle tid til bekæmpelse af skadedyr, men da det er et ekstremt farlig stof er det nu blevet forbudt i såvel konventionel som økologisk produktion p.g.a. stoffets store giftighed. Det forhindrer os dog ikke i at komme med et par gamle opskrifter til brug mod lus og andet utøj.

De tørrede blade fra Bonde-tobak (Nicotiana rustica) blev i gamle dage brugt som insektmiddel.
Foto © danmarksinsekter.dk

Et par gamle opskrifter på insektmiddel
Herunder er et par gamle opskrifter til brug mod bladlus og andet utøj. Disse lidt ældre opskrifter der er gengivet i deres originale tekst, kan stadig bruges. Der må dog opfordres til stor forsigtighed, da NIKOTIN ER MEGET GIFTIGT.

Opskrift 1
"10 Potter Vand bringes i Kog, og heri udrøres 1/2 Pund hvid Sæbe, naar det atter er i stærk Kog, ihældes 1 Pund. simpel Tobak til 35-40 Øre pr. Pund. Det hele koges i ca. 5 Minutter og henstaar saa. et Døgn for at trække, hvorpaa det afsies fra det tykke".

Opskrift 2
"Et Middel til hurtigt og sikkert at ødelægge Utøjet er følgende: 3/4 Pund Biskoptobak Nr. 1, som faaes hos Nobel, Vestergade Nr. 11, Kjøbenhavn, kommes i en almindelig stor Vandkande, der fyldes med kogende Vand. Efter at have henstaaet i 24 Timer, sies Tobakken fra gjennem et stykke Tøj. Naar Solen er gaaet fra Melonbænkene henimod Aften, tages Vinduerne af, og en Haandlanger løfter Plantens Ranker netop saa. meget i Vejret, at man kan oversprøjte Undersiden af Bladene. Jeg har som Haandlanger været med til Renselsesfesten og kan indestaa for Midlets Ufejlbarlighed".

I de gamle opskrifter står der at man skal sprøjte blandingen på planterne, men det er også beskrevet andetsteds, at man kan lave et udtræk af tobaksblade i varmt vand og lade det stå og trække natten over, hvorefter man kan vande planter der står i underskål. Vandingen skal ske i underskålen.
Hvis man har mod på at prøve skadedyrsbekæmpelse ved brug af nikotin, må det tilrådes at prøve med lidt af gangen, da nikotin er en meget kraftig gift.


Relaterede link
Dyrk din egen rygetobak

Udenlandsk side om hjemmedyrket rygetobak
 
  Andet entomologi Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Tobak og aftensværmere  
  Opdateret d. 21.7.2014 Print denne side  
 
 
Vinge-Tobak (Nicotiana alata) er den bedste tobak til at tiltrække natsommerfugle. Foto © danmarksinsekter.dk
Tobak bruges til røgtobak og snus, og man kan lave et kraftigt insektmiddel af det, med viste du at tobak også er nogle af de bedste nektarplanter til at tiltrækker natsommerfugle med.

Ud over at tobak bliver dyrket til røgtobak og snus, er den også i gamle dage blevet brugt til udryddelse af skadedyr, her udtrak man nikotinen af de tørrede tobaksblade og brugte det til bekæmpelse af insekter.

Tobaksplanterne har dog endnu en interessant side, nemlig at blomsterne om aftenen og om natten udsender meget kraftige dufte, dufte der tiltrækker nogle af de største og smukkeste natsommerfugle der findes herhjemme, nemlig aftensværmerne.

Egentligt hører tobakken ikke hjemme i Danmark, men kommer fra Amerika. Her havde indianerne dyrket den længe før Europæerne ankomst. Christopher Columbus så ved sin landgang på Cuba i 1492, de indfødte løbe om på stranden og puste røgskyer ud af næse og mund. Hvor længe indianerne har anvendt tobakken er uvist, men det ligger langt tilbage.
Spanierne bragte plantens frø med hjem til Europa, hvor den første gang dyrkedes i Lissabon i 1518 og herfra har den bredt sig til resten af Europa og herefter videre til Orienten.

Allerede i 1600-tallet begyndte man at dyrke tobak i Danmark, og i de efterfølgende århundreder kom hjemmeavlen til at spille en væsentlig rolle for tobaksproduktionen. Under 1. og især 2. verdenskrig, da det var umuligt at skaffe oversøisk råtobak, fik dyrkningen en renæssance i Danmark. I besættelsesårene blev de hjemmeavlede tobaksblade sjældent behandlet med den fornødne omhu og professionalisme. Dansk tobak fik derfor et dårligt ry, og dyrkningen ophørte mere eller mindre i 1948. I dag skal man være heldig at finde en enkelt plante i vores haver, og i naturen er tobak yderst sjælden.

Tobak og aftensværmere
Aftensværmere er en gruppe natsommerfugle der har specialiseret sig i at søge nektar i skumringen. Langt de fleste plantearter blomstre og afgiver deres nektar om dagen, men nogle arter afgiver deres nektar om aftenen og om natten og iblandt disse plantearter hører tobak.
Karakteristisk for de plantearter der blomstre om aftenen og natten, er at blomsterne for det meste er trompetformet og at nektaren ligger dybt nede i blomsten. Derfor har de fleste aftensværmere en meget lang sugesnabel som de kan nå nektaren med.

Det har været kendt i mange år fra ældre litteratur og blandt lepidopteologer (sommerfuglesamlerer), at da tobaksdyrkningen var på sit højeste i Danmark blev tobaksplanterne om aftenen ofte besøgt af de store smukke aftensværmere. Vi har herhjemme omkring 10 forskellige arter af aftensværmere.

I 2003 og 2006 var der særlig mange aftensværmere i Danmark, dette skyldtes en udsædvanlig varm sommer og dermed et træk af sommerfugle til os fra de sydlige lande. Mange der havde tobaksplanter stående i deres have, havde derfor den glæde at kunne se de store flotte insekter stå stille i luften foran tobaksplanterne om aftenen og suge nektar.

Det kan synes mærkeligt at aftensværmerne begynder deres flyvning om aftenen, efter at langt de fleste blomster har lukket af for deres nektar. Men hvor mange planter satser på dagflyvende insekter til at bestøve sine blomster, er der nogle få der får sine blomster bestøvet af de natflyvende insekter.

Aftensværmerne begynder deres flyvning om aftenen lige efter solen er gået ned og her i tusmørket kan man de stille varme sommeraftner se dem stå stille i luften og suge nektar.

Aftensværmerne høre ikke til de mest almindelige natsommerfugle, men der er store chancer for at se dem overalt i Danmark hvert år.
I Danmark har vi en snes arter, men flere større arter kommer fra Sydeuropa og Afrika op til os, og er man heldig (som det skete i 2003 og 2006) kan man opleve dem i antal.

Det er ikke kun tobak der tiltrækker aftensværmere og andre natsommerfugle, også andre plantearter har denne særlige egenskab og her i Danmark findes i naturen flere arter. Her skal nævnes nogle få: Sæbeurt (Saponaria officinalis), Lægekulsukker (Symphytum officinale), og Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum).

Narcis Tobak (Nicotiana sylvestris) udvikler lange stærkt duftende, helt hvide blomster fra juli til oktober.
Foto © danmarksinsekter.dk
Almindelig Tobak (Nicotiana tabacum) kan ud over at tiltrække natsommerfugle også bruges til røgtobak. Foto © danmarksinsekter.dk

Køb dine tobaksfrø i vores webshop
Der findes i verden 67 arter Tobak af slægten Nicotiana og i vores webshop kan du købe frø fra 6 forskellige tobaksarter:

Almindelig Tobak (Nicotiana tabacum)
Bonde-Tobak (Nicotiana rustica)
Grøn Tobak (Nicotiana langsdorffii)
Kål Tobak (Nicotiana paniculata)
Narcis Tobak (Nicotiana sylvestris)
Vinge-Tobak (Nicotiana alata)

Prisen er 15,00 DKK for 1 pose med min. 200 frø og kun 70,00 DKK for 6 poser (du vælger selv). Fragtomkostningerne er 30,00 DKK.

Såvejledning for tobaksfrø
Frøene fra tobak forkultiveres (forspires indendørs) i marts-april. Tobaksfrø er meget spirevillig, men skal have lys for at spire, derfor trykkes de kun let ned i jorden når de sås.

Plant planterne ud enkeltvis på de første varme dage i maj.
Man kan med fordel plante tobak i grupper og i halvskygge, men de tåler også fuldt solskin, faktisk har tobak en usædvanlig evne til at trives i vidt forskellige klimaer, planterne tåler dog ikke frost.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk