Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  Information
  Symbolforklaring  
  Opdateret d. 3.1.2011 Print denne side  
 
 
Ved alle arter er der med symboler angivet dyrets levested (biotop), forekomst (hvornår det kønsmodne insekt er fremme) og hyppighed (almindelighed for det pågældende dyr i Danmark).

Symboliseringen er lavet så man hurtigt kan få et overblik over artens levested, forekomst og hyppighed.


Levested:
= Hus. (som regel er der tale om skadedyr i huset).

= Have. (have og andet dyrket område).

= Strand/kyst (dækker: Hvid klit, Grønsværklitten, Brun klit, Grå klit og klithede).

= Strandeng.

= Eng.

= Skoveng. (skoveng og andre skovlysninger).

= Løvskov.

= Nåleskov. (gran og fyr).

= Sø. (i og ved sø).

= Vandløb. (i og ved bæk og å).

= Snylter på dyr. (fx kattelopper).

= Snylter på menneske. (fx menneskelus).

= Mose.

= Højmose.

= Hede.

= Klippehede.

= Overdrev.

= Overalt (arten kan findes overalt i landet).

= Andet levested, fx fuglerede, afføring, ådsler, madvarer m. m.


Forekomst:
= Den eller de måneder imago normal forekommer. (imago er det voksen kønsmodne insekt).


Hyppighed:
= Meget almindelig.

= Almindelig.

= Ikke almindelig.

= Sjælden. (kun et enkelt eller få fund i Danmark).

= Uddød (i Danmark).

 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk