Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  sommerfuglehaven.dk

  Relateret information
Blomsterhonning og nektar
Ordet nektar kommer af græsk og var en drik guderne drak. De gamle botanikere overførte senere navnet til blomsterhonning.
Nektar er en sammenblanding af forskellige sukkerarter, bl.a. frugtsukker, druesukker og rørsukker. Rørsukker er den sukkerart man bruger i husholdningen. Det har den egenskab at det kan spaltes i to mindre molekyler, druesukker (glukose) og frugtsukker (fruktose). Det er denne spaltning bl.a. bierne bruger når de laver nektar til honning.

Nektar indeholder udover forskellige sukkerarter også små mængder proteiner, vitaminer og forskellige smagsstoffer. Derfor smager honning forskelligt alt efter hvilket blomster bierne har besøgt.

Nektarens sukkerindhold varierer meget fra planteart til planteart. I nogle blomster kan der være et sukker indhold på op til 80 %.
Ligeledes kan mængden af nektar variere meget. I nogle blomster kan nektaren ligefrem løbe ud af blomsten, mens andre blomster kun producerer små mængder nektar.

Blåfuglene er nogle af de første dagsommerfugle der indfinder sig i sommerfuglehaven.
Foto © danmarksinsekter.dk


Relaterede link
Nogle af de bedste insektplanter

Dansk hjemmeside om en sommerfuglehave
Litteratur
Lars Gejl:
Havens Dyreliv
Politikens Forlag, maj 2005
 
  Andet entomologi Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Sommerfuglehaven  
  Opdateret d. 3.3.2015 Print denne side  
 
 
Highslide JS
Blåfugl i slangeurt
Blåfuglene er en gruppe dagsommerfugle der har det svært i Danmark, men det kan lade sig gøre at lokke dem ind i haven. Foto © danmarksinsekter.dk
Når man skal plante sin have til med forskellige planter, hvorfor så ikke ligeså godt vælge planter som tiltrækker sommerfugle, bier og andre nyttige insekter.

At sidde en varm sommerdag i sin have, terrasse eller altan, og se sommerfugle, bier og mange andre insekter flyve, summe og hoppe rundt, er for nogle mennesker dejligt, det er udtryk for liv - diversitet.
Desværre er betingelserne for at opleve dette skuespil ikke så gode mere som de har været. Sprøjtning, alt for hårdhændet slåning af vores grøftekanter, udstykning af sommerhusområder og for næringsrig nedbør på grund af for mange og for store svinefabrikker, er alle sammen nogle af de faktorer der er med til at begrænse antallet af vores insekter og deres levesteder. Desuden har de fleste haver den "fejl" at de er for pæne og velfriserede og har for lidt foder, nektar- og pollenplanter til insekterne, en faktor der også kan være årsag til en opblomstring af skadedyr der trives med ringe diversitet af andre insektarter - jo flere forskellige insektarter i en have, jo færre skadedyr.

Der er mange måder man kan skabe et bedre insektmiljø på. Et hjørne af græsplænen der får lov at stå hen så græsset bliver højt og vilde planter kan etablerer sig, vil give levested for mange forskellige insekter. Man kan her evt. så Hvidkløver og Alm. Kællingetand, som flere danske dagsommerfugles larver bruger som foderplanter og som rigtig mange forskellige insekter bruger som nektarplanter.
En anden mulighed er at ligge store sten eller træstubbe rundt omkring i haven som kan akkumulerer solvarme og skjul, sommerfugle og guldsmede elsker at sidde på dem og varme sig op, og nyttedyr som fx løbebiller kan gemme sig under dem om dagen, før de begiver sig ud på nattens rov efter skadelig småkræ som snegle og larver.
En sund have er en have med en stor diversitet af både planter og insekter, en have der tilgodeser insekternes behov for både foder, pollen- og nektarplanter.

Ud over man kan glæde sig over liv fra en masse smukke og spændende dyr i en sund have, holdes skadedyrene i skak af de mange forskellige insektarter, og frugttræer og buske bliver bestøvet væsentlig bedre med en stor insektstyrke.En rigtig sommerfuglehave bidrager med tre vigtige næringskilder til insekterne, nemlig A, foder, B, pollen- og C, nektarplanter:
 1. I insektsproget taler man om foderplanter ligesom man gør inden for landbruget. En foderplante er i insektsproget en planter insektet æder. Som regel er det bladene der bliver ædt, og her er det som regel sommerfuglelarver der er den store æder. Et eksempel på en sommerfugls larve der æder planteløv, er Nældenstakvinge Aglais urticae, denne lever af Brændenælde Urtica dioica.
 2. Pollen findes i blomsten i valmuer i store mængder, men også andre planter afgiver meget pollen, fx Pil. Pollen bliver ædt af bl.a. fluer, biller og flere forskellige insekter på deres tidlige stadie, fx honningbiens larver.
 3. Nektar findes i blomsten i mange forskellige plantearter. Her kan der være stor forskel på hvilket planteart der afgiver mest nektar. Nektar bliver brugt som energikilde af insekter, og sommerfugle og mange andre insekter er afhængig af dette brændstof. Gode nektarplanter er langt de vigtigste planter for en velbesøgt sommerfuglehave.

Sommerfuglebusk er uden tvivl den bedste nektarplante der findes til sommerfugle. Der findes over 100 forskellige arter og kultivar.
Foto © danmarksinsekter.dk
Der findes mange gode nektarplanter til honning- og humlebier. Hjulkrone er én af de bedste, og så blomstrer den hele sommeren igennem.
Foto © danmarksinsekter.dk

11 gode råd hvordan du får flere insekter i haven
 1. Langt de fleste insekter elsker sol, varme og læ. Sørg derfor altid for at placer planterne så de får masser af sol og gerne læ. Plant ikke for tæt fx op af en mur eller et træ, da specielt sommerfuglene ikke kan lide at have for lidt luft og plads omkring sig.
 2. Plant og så gerne den samme planteart i store grupper, det lader til insekter særlig bliver tiltrukket sådanne. Derudover kan man også bedre få en fornemmelse af hvilken plantearter de forskellige insektarter foretrækker.
 3. Læg store sten rundt omkring i haven så de bliver udsat for solens stråler, sommerfugle og mange andre insekter elsker at varme sig på dem.
 4. Der er ingen tvivl om at sommerfuglebuske er sommerfuglens nektarplante nummer et, men det er ikke lige meget hvor man planter den. Plant den et solbeskinnet sted hvor busken har masser af luft omkring sig, fx midt på græsplænen. På denne måde bliver planten også meget flottere.
 5. Lad være med at klippe sommerfuglebusken ned hver år. Nøjes med at klippe den ned hvert andet eller tredje år, så vil den blive stor, bred og høj, og sommerfuglene vil have tilgang til mange flere blomster.
 6. Lad være at nippe blomsterne af krydderurterne, specielt krydderurternes blomster er insekterne helt vilde med.
 7. Sørg for at så og plant, så der er blomster med nektar og pollen hele sommeren igennem.
 8. Det behøver ikke kun at være for at se på de flotte insekter, at man sår og planter pollen- og nektarplanter. Planter som Tagetes, Morgenfrue og Honningurt er gode til at tiltrække svirrefluer hvis larver æder bladlus. Sådanne planter kan derfor med fordel sås mellem andre planter der oftest er udsat for bladlus angreb.
 9. Når frugttræerne smider frugterne om efteråret, kan man lade nogle ligge på jorden, gerne så solens stråler skinner på dem og frugterne dermed går i gæring. Flere af vores flotte dagsommerfugle elsker at sidde og sutte den gærede saft.
 10. Vand er livsvigtig for alle levende væsner - også for insekter. Sørg derfor for der er et eller flere fugtige steder i haven, og gerne steder hvor jorden er fugtig. Mange insekter - og særlig dagsommerfuglene - sutte nemlig mineraler ud af den fugtige jord.
 11. Lad være med at slå græsset for lavt. Stil klippehøjden på plæneklipperen så kløver og andre blomster kan blomstre, de behøver kun nogle få cm. for at blomstrer. Forskellen kan være fra ingen blomster overhovedet, til tusindevis af blomstrende kløver med masser af bier og sommerfugle. Der er meget stor forskel på bare en cm. klippehøjde - prøv dig frem.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk