Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  Andet entomologi
  Insekt Quiz - Sommerfugle  
  Opdateret d. 20.12.2010 Print denne side  
 
 
1) Hvad kalder man en person der samler og arbejder med sommerfugle?
a) Lepidopteolog
b) Ornitolog


2) Ødelægger man en sommerfugls flyveevne hvis man gnider støvet af dens vinger?
a) Ja
b) Nej


3) Hvad smager en sommerfugl med?
a) Snablen
b) Følehornene
c) Fødderne


4) Hvorfor bliver der færre og færre dagsommerfugle i Danmark?
a) Fordi fuglene spiser dem
b) Fordi sommerfuglesamlerne fanger for mange
c) Fordi mennesket ødelægger deres levesteder


5) Nogle år ved juletid kan man i Danmark se en gruppe natsommerfugle flyve rundt i skoven - hvad kalder man denne gruppe sommerfugle?
a) Vintersommerfugle
b) Julesommerfugle
c) Frostmålere


6) Inden for en kort årrække er der uddøde flere arter dagsommerfugle i Danmark - hvor mange arter?
a) 2
b) 5
c) 8
d) 11


7) Flere dagsommerfuglearters hanner har nogle specielle skæl på vingerne som hunnen kan kende sin artsfælle på - hvad kalder man disse skæl?
a) Duftskæl
b) Spejlskæl
c) Vingeskæl


8) Danmarks nationalsommerfugl Nældens Takvinge Aglais urticae, har fået navn efter den plante larven lever på - hvad hedder denne plante på dansk?
a) Brombær
b) Brændenælde
c) Mælkebøtte
d) Timian


9) Hvor mange forskellige Kålsommerfugle findes fast ynglende i Danmark?
a) 1
b) 3
c) 7


10) Nogle sommerfuglelarver kan være ubehagelige at røre ved - hvorfor?
a) De bider
b) De har nogle små spidse hår der bore sig ind i huden
c) De gylper en ætsende væske op
d) De kan afgive et elektrisk stød

 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk