Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  Andet entomologi
  Insekt Quiz - Hovedlus #1  
  Opdateret d. 20.12.2010 Print denne side  
 
 
1) Der findes tre lusearter, som lever på mennesker: Hovedlusen (Pediculus capitis), kropslusen (Pediculus humanus) og fladlusen (Pthirus pubis). Hvilket af disse tre lusearter er den mest udbredte?
a) Hovedlusen
b) Kropslusen
c) Fladlusen


2) Hvor lang tid går der fra hovedlusens æg er lagt til det klækker?
a) 2-4 dage
b) 6-9 dage
c) 12-16 dage


3) Hvor lang tid går der fra hunlusen er kommet ud af ægget, og til den selv er i stand til at parre sig og lægge æg?
a) 2 dage
b) 9-12 dage
c) 14-16 dage


4) Hvor mange æg kan hunlusen lægge om dagen?
a) 1-2 æg
b) 3 æg
c) 5-8 æg


5) Hvor lang tid kan en hovedlus leve i alt?
a) 1 uger
b) 2 uger
c) 4 uger


6) Kan en hovedlus suger blod flere gange om dagen?
a) Ja
b) Nej


7) Har man kendskab til at hovedlus kan overfører sygdomme?
a) Ja
b) Nej


8) For at lusene ikke skal falde af hoved holder de sig fast ved hjælp af en?
a) En tunge
b) En klo
c) En fedet væske


9) Har tilstedeværelsen af lus forbindelse med manglende hygiejne eller rengøring?
a) Ja
b) Nej


10) Har lus vinger?
a) Ja
b) Nej

 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk