Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

  Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening
 
  De danske arter Forfatter: Merethe U. Hansen  
  Pyrgus malvae - Spættet bredpande  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Hespiriidae (Bredpandefamilien)  
  Art: Pyrgus malvae  
  Opdateret d. 29.12.2010 Print denne side  
 
 
Spættet bredpande optræder udbredt i små lokale bestande, kun sjældent i større tal på lokaliteterne. På Sydsjælland, Fyn og Lolland - Falster er arten gået voldsomt tilbage. I mange egne er der langt mellem kolonierne og nogle steder i landet mangler den eller er meget sjælden.

Kendetegn
Vingefang 20-24 mm. Ligner fransk bredpande men adskilles fra den ved de tydelige og skarpt aftegnede hvide pletter, som varierer i størrelse, på for - og bagvinger og den brunlige underside med markante vingenerver. Fransk bredpande har uskarpe lyse pletter på bagvingernes overside og en lys grågrøn underside med ret svagt markerede vingenerver. En lille sommerfugl, som i dens hurtige og svirrende flugt er vanskelig at følge med øjnene.

Biologi
Larvens foderplanter er arter af potentil, især tormentil (Potentilla repens), agermåne (Agrimonia) og skovjordbær (Fragaria vesca). Overvintrer som puppe i lav vegetation.

Levested
Findes på hede- og klitlavninger med tormentil, på overdrev og enge, i brede, ugødede vejrabatter og skovbryn med mange forskellige blomster, især kurveblomster.
Hviler med vidt udbredte vinger på jordoverfladen eller i vegetationen. Fra en udsigtspost på et blad eller lignende bevogter hannen territoriet.

Flyvetid
Fra midt i maj til først i juli.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk