Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

  Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening
 
  De danske arter Forfatter: Merethe U. Hansen  
  Pyrgus armoricanus - Fransk bredpande  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Hespiriidae (Bredpandefamilien)    
  Art: Pyrgus armoricanus  
  Opdateret d. 29.12.2010 Print denne side  
 
 
En meget sjælden art, Fransk bredpanden er akut truet i Danmark, den fandtes tidligere mange steder på Bornholm og Sjælland, men findes nu tilsyneladende kun på Røsnæs.

Kendetegn
Vingefang 21-25 mm. Ligner spættet bredpande, men kendes i hvile på at de hvide pletter på bagvingernes overside er svage og uskarpt afgrænset og dens underside er lys og grågrøn med ret svagt markerede vingenerver. Størrelsen af pletterne kan variere lidt, men sammenflydende pletter forekommer næsten ikke. Spættet bredpande har skarpe lyse pletter på bagvingernes overside og undersiden er brunlig med markante vingenerver. Flyver hurtigt, nær jordoverfladen.

Biologi
Potentil (Potentilla), soløje (Helianthemum mummularium) og knoldet mjødurt (Filipendula vulgaris) er larvens foderplanter. Som halvvoksen overvintrer larven i et hylster lavet af sammenspundne blade af foderplanten.

Levested
Findes på varme afgræssede og ugødede overdrev, med lav og artsrig vegetation. Sætter sig hyppigt for at sole sig på blomster eller på jorden.

Flyvetid
1. generation flyver fra midt i maj til sidst i juni. 2. generation fra sidst i juli til først i september.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk