Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Litteratur
Hoffmeyer, Skat:
De danske spindere
Universitetsforlaget i Aarhus. København 1948.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Uffe Terndrup  
  Psyche casta - Sjusket græssækspinder  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Psychidae (Sækbærere)  
  Art: Psyche casta (Pallas, 1767)  
  Opdateret d. 14.12.2010 Print denne side  
 
 
P. casta sæk på Iris. Foto © danmarksinsekter.dk
I slægten Psyche Schrank 1801, er hannen vinget, hunnen uvinget, ligner såvel Proutia som Bruandia meget, der er 9 arter i gruppen heraf forekommer 2 arter i DK. Hunnen har ben, følehorn og øjne, når de er klækket, kravler de ud på sækken. Følehornene er lange op til 50 % af vingelængden med markante kamme. Spore på forbenene, af forskellig længde hos de forskellige Psyche-arter. Vingerne er ensfarvet brune med glans i kraftig lys med markante frynser på såvel for- som bagvinger.

Sækken er cylindrisk og altid beklædt med græsstængler og græsblade, men sækken er smal fortil og stråene stritter mod bagenden modsat arter af gruppen Epichnopterix, der er mere cylindriske i hele længden.

Kendetegn
Hannens vingefang er 11-14 mm, middeltallet for vinge-fanget er mindre end middeltallet for Psyche crassiorella. Forvingerne er chokoladebrune med metalskær, og med meget bløde kurver og afsluttet med en bred frynsekant. Bagvinger er mere gråbrune og skinner ikke helt så meget som forvingerne.

Hunnen ligner Psyche crassiorella, men er spinklere og er brun ensfarvet bag hovedet. Analulden ved læggebrodden er kraftig og krøller og sidder som et gråt skørt hele vejen rundt.

Hunnen er stærkt krum modsat Psyche crassiorella. Kroppen er lys svagt rødbrun på bug og sider med mørkere partier på ryggen, hunnen har svagt behåring spredt på kroppen. Hovedet er markant mindre en Psyche crassiorella og kroppen har form som en spidskommen tykkest på midten. Den optræder i 2 former, en med kort følehorn og en med følehorn der er dobbelt så lange.
Hunnen smider altid hoved- og følehornsdelen fra puppehylsteret.

Biologi
Udviklingen er etårig. Hunnen lægger æggene i egen sæk. Straks efter klækningen spinder de små larver egen sæk, af moderens sæk således at denne bliver levende. Sækmaterialet er altid meget fine blade og meget tynde græsstrå. Larverne overvintre i sækken ca. 2-3 mm. Larverne lever af forskellige græsser. De lever enkeltvis, men kan på egnede biotoper som f. eks. en vejskråning ved Viborg forekomme i antal, især når de kravler op på autoværnet for at puppe.
Når bøgen bryder har larverne travlt med at færdiggøre sækken. Kønsfordelingen ved klækning er 50% han/hun.
Flyvetiden kan være ultimo maj, juni og primo juli afhængig af biotopen og klimaet. Lejlighedsvis kommer hannen til lys. Når hannen klækker sætter de sig på opragende plantedele, flyvningen og parringen sker sent på dagen i skumringen.

Larve og sæk
Sækken er cylindrisk og altid beklædt med græsstykker der strittet ud til siden i bagenden. Hele sækstrukturen virker meget løs og græsdelene falder let af, når man løsner sækken fra underlaget.

Larverne er som voksne mørkebrune med stribet hoved. Når larven er fuldvoksen engang sidst i maj først i juni spinder den sækken fast på græsstrå, skræppeblade, husmure, vejpæle, autoværn også metalautoværn mv.. Begge køn kravler højt op, de kan ved fritidshuse sidde tæt ved tagskægget.

Levested
I Danmark vejrabatter, skovlysninger, skovbryn og kystområder, hvor der forekommer græs, selv i meget våde moser kan den findes på opragende græstuer eller gul iris. I lyse bøgeskove kan man finde sækken enkeltvis.
Biotoperne i Sverige er lysåbne løv og fyrreskovsområder samt på kystnære skærgårdsbiotoper. Den er meget udbredt, men bliver sjældnere mod nord, den mangler kun i Dalsland, Pite Lappmark og Lule Lappmark, men er fundet helt mod nord i Torne lappmark.

Prædatorer
Psyche casta er næsten ikke snyltestukket.

Udbredelse
Psyche casta er meget almindelig overalt i DK men findes som regel enkeltvis. Det er sandsynligvis vort mest udbredte psychidae og er fundet i alle landsdele.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra midt i maj til ind i juli.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk