Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

  Relateret information
Litteratur
Hoffmeyer, Skat:
De danske spindere
Universitetsforlaget i Aarhus. København 1948.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening
 
  De danske arter Forfatter: Uffe Terndrup  
  Narycia duplicella - Grønalge sækspinder  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Psychidae (Sækbærere)  
  Art: Narycia duplicella (Goeze, 1783)  
  Opdateret d. 20.12.2010 Print denne side  
 
 
Lokkende hun af Narycia duplicella Tegning © Uffe Terndrup
Anden navngivelse
= N. monilifera Geoffroy, 1785

Kendetegn
Hunvingefang 9-11 mm. væsentlig mindre end Diplodoma laichartingella, men den kan altid kendes fra denne på den mørkere næsten sorte farve.
Forvingerne er spidse med en konveks forkant, frynsekanten er smal. Farven er mørkebrun næsten sort med et pletmønster i gule næsten hvide ugelmæssige bånd. Bagvingerne er meget små ensfarvet sortbrune med kraftige frynser. Kroppen er mørkebrun. Hovedet er lille med en lysegul hårtot mellem øjnene, der let slides af, palperne er nærmest buskformige. Følehornene er lysegule og meget korte; 2 mm. uden kamtænder. Mellem og bagbenene har kraftige sporer.

Hanvingefanget er 7-10 mm. Forvingens frynsekant starter allerede på forvingeforkanten og er 1,5 gange breder end hannnes frynser. Frynserne skifter i et mørk og lyst stribemønster.

Farven er mørke-brun næsten sort skinnende med et pletmønster i gulhvide ugelmæssige bånd, mere broget end hannen. Bagvingerne er meget små, ensfarvede sortbrune og har et markant knæk og er på det sidste stykke næsten lige med kraftige frynser. Kroppen er plump, tydeligt opspilet af æggene og afsluttes med hårdusk der omkranser læggerøret. Dette er lysegult og ses kun, når hunnen lokker. Hovedet er lille med en lysegul hårtot. Palperne er nærmest buskformede, den har ikke biøjne. Følehornene er lysegule og meget korte: 2 mm. uden kamtænder. Mellem- og bagbenene har kraftige sporer: Benene virker utroligt lange i forhold til dyret.

Biologi
Udviklingen er 2-3 årige. Efter klækningen lever de små larver på træstammer især bøg, men også på sten og klipper med grønalger. Da larven udelukkende lever af grønalger, er det nødvendigt at bøgestammen har en god bevoksning af grønalger, der har den rette fugtighed. Ved klækninger bliver grønalgerne ofte for tørre, og hvis man har flere forskellige arter sammen, vil larven æde Dahlica lichenella. Man kan fodre dem med fiskefoder til akvariafisk.

Sækkene kan man finde hele året ofte koncentreret på den samme side af bøgestammen, hvor der er den rette fugtighed. Man finder store og små sække imellem hinanden, og i løbet af larvetiden flytter de sig ikke meget. De lever nærmest i et helt lille samfund eller koloni, og her kan arten normalt genfindes år efter år. Der kan være mange: 30-40 stk. er ikke usædvanligt. Man kan næsten ikke se larven, når den græsser grønalgerne. Den klækker i begyndelsen af maj, og parringen finder sted på en bøgestamme, her sker æglægningen også. Lejlighedsvis kommer den til lys. I stærk solskin søger imago om i skyggen, den forlade sjældent det træ den har levet på.

Larve og sæk
Larven kan findes hele året. Den er lysebrun, men hoved og brystdel er kraftigt kitinniseret og mørkebrunt. Sækken er trekantet, 6-7 mm. og mangler markante plantedele som andre psychidae. Materiale er kraftigt og er en meget stærkt blanding af silke og grønalger. Oftest er de lysegrønne, men varierer efter stammens algefarve og kan have flere adskilte farver. Sækken har en tydelig markeret rygkam og har nærmest form som en omvendt robåd. Sækken er indrettet så larven kan spise alger i beskyttelse af sækkens "halvtag " der næste fuldstændigt dækker larvehovedet.

Levested
Bøgestammer på 100-150 år som gerne må være soleksponerede, d.v.s. arten kan findes i skovbryn ofte ved kysten. Her er den rette fugtighed, men jeg har også fundet den i isolerede småskove langt fra kysten. Det afgørende er, at der er den rette fugtighed for trivsel af grønalgerne, derfor kan bestanden reduceres i meget tørre perioder, men normalt venter larven på de rette forhold.

Prædatorer
Især mejer kan tage en del larver om vinteren når forholdene tillader det. Den snyltes af en hveps, men især spætmejser og mejere om vinteren kan reducere en bestand.

Udbredelse
Danmark: Den er fundet i alle landsdele undtaget Vestjylland og den kan være almindelig i Bøgeskovene i Østjylland og på øerne.

I Sverige er den fundet i Skåne, Halland, Blikinge, Småland, Upland d.v.s. i områder med bøge skove. I Norge mangler den, det tyder på en nordgrænse i Danmark. I Finland er den heller ikke fundet, måske er den her overset.

Flyvetid
Flyvetiden er maj.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk