Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

  Relateret information
Link
Isoptena serricornis i Karup Å
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Isoptena serricornis  
  Orden: Plecoptera (Slørvinger)  
  Familie: Chloroperlidae  
  Art: Isoptena serricornis (Pictet, 1841)  
  Opdateret d. 20.12.2010 Print denne side  
 
 
Isoptena serricornis er en rentvandsart og betegnes som sjælden i Danmark. Arten er rødlistet som sårbar og national ansvarsart.
I. serricornis har været så godt som forsvunden i hele Europa. Nu lever langt den overvejende del af verdensbestanden i Danmark og her primært i vandløb i Ringkøbing Amt, hvor den er udbredt i Skjern Å-systemet og især i Omme Å (2008).

I. serricornis er i Danmark fundet i Gudenå, Varde å og Skjern å-systemet. Som det seneste er den fundet i Karup å hvor den synes i fremgang.

Kendetegn
Nymfen er aflang som døgnfluenymferne Ephemera vulgata og Ephemera danica og kan let forveksles med disse. Der mangler beskrivelse af det voksne insekt.

Biologi
I. serricornis har 1 generation om året, dens livscyklus er dårligt kendt, men nymferne kan helt sikkert træffes i senvinteren og i det tidligste forår.

Levested
I. serricornis kræver hurtigt strømmende og iltrigt rent vand. Arten er meget følsom overfor organisk forurening. Nymferne lever nedgravet i groft sand i åen, nøjagtigt ligesom nymferne af døgnfluearterne Ephemera vulgata og Ephemera danica gør, I. serricornis kan let forveksles med disse.

Flyvetid
Den voksne slørvinge har flyvetid i maj-juni.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk