Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Indsamling af larver
Maj måned er den perfekte måned til at indsamle sommefuglelarver i. I denne måned er der masser af larver fra forskellige arter, både natsommerfugle og dagsommerfugle. Larverne kan findes på mange forskellige planter, men planter som brændenælde, pil (alle slags), eg og frugttræer er sikre værtsplanter.
Der er også mange arter der lever af græs og andre lavt voksende planter, og her må man ned og kikke larverne ud. Anderledes forholder det sig når man skal finde dem i træer og buske. her kan man nemlig "banke" dem ned. Det betyder at man med en kæp eller lignende, kan banke på en gren hvorefter larverne falder ned i en på forhånd udslået paraply eller et lagen der er lagt under planten. At banke larver er en stor fordel da mange larver har en fantastisk camouflageevne og derfor er meget svære at se.

Har man fundet en stor, flot eller på anden måde spændende art, kan det være sjovt at klække den. Det kræver kun man fodre den op med den planteart man nu har fundet den på. Det er dog vigtigt at den også får frisk foder hver dag, og at den får fugt, lys og varme som det miljø den er fundet i. Er disse forhold overholdt skal klækningen nok lykkes. For nogle arters vedkommende klækker de til sommerfugl samme år, med nogle arter klækker først det følgende år.

Her er det larver af Nældens takvinge - (Aglais urticae) på Stor Nælde. Foto © danmarksinsekter.dk


Litteratur
Michael Chinery (på dansk v. Henrik Enghof):
Vesteuropas Insekter
Gads Forlag 1987.
 
  Andet entomologi Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Insekterne lige nu derude - maj  
  Opdateret d. 14.3.2014 Print denne side  
 
 
Aurora (Anthocharis cardamines) flyver i maj. Hannen kendes let fra hunnen på sine orange forvingespidser. Foto © danmarksinsekter.dk
Maj måned er en spændende måned, det er nu hvor varmen for alvor slår igennem og mange spændende insektarter kommer frem.

I maj måned begynder mange af vores flotte dagsommerfugle at flyve, fx Aurora (Anthocharis cardamines), Nældesommerfugl (Araschnia levana) og den smukke Skovblåfugl (Celastrina argiolus). De kan alle findes på deres levesteder i maj. Det er også nu at vores 3 kålsommerfugle, Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae), Lille kålsommerfugl (Pieris rapae) og Grønåret kålsommerfugl (Pieris napi) for alvor starter sin flyvning, til stor ærgrelse for haveejerne og deres plantede kålplanter. Det er dog kun Lille- og Stor Kålsommerfugl der lægger æg på havekål, grønåret kålsommerfugl lever af helt andre planter.

Nældesommerfuglen har indtil for få år siden været sjælden i Jylland, men de seneste år er den set flere og flere steder - specielt i Østjylland. Nældesommerfuglen lever på Stor Nælde (Urtica dioica) og har en ejendommelig biologi. Den har 2 generationer om året, i den første generation som flyver i maj måned, er sommerfuglen smuk rødbrun med mørke aftegninger som her på billedet. I sensommeren flyver 2. generation, og her er sommerfuglen nærmest sort med rødbrune aftegninger og kan ligne en helt anden art.
Nældesommerfuglen lægger sine æg på Stor Nælde og dens levested er skovenge og andre lysninger med læ, sol og masser af brændenælde.

Skovblåfugl (Celastrina argiolus) ser man også mere og
Nældesommerfuglen (Araschnia levana) - forårs generation. Foto © danmarksinsekter.dk
mere, selv i haverne i de største byer ser man den flyve omkring. Denne art lægger nu i større grad sine æg på vedbend, som vokser mange steder i byerne. Selv på lokaliteter med ringe mængde af vedbend kan den yngle år efter år. I universitetsparken i Århus flyver den fast. Den er let at kende på sin isblå underside.

I maj blomstrer mælkebøtten på sit højeste, og i blomsten kan man om dagen finde mange forskellige insekter. Mælkebøttens blomster lukker sig om aftenen.

Maj måned er også tiden man kan finde larver af mange forskellige insekter, specielt sommerfuglelarver er der mange af nu. Mange sommerfuglelarver har overvintret som lille larve, og andre er klækket fra æg her i det tidlige forår. Det er nu de har travlt med at æde sig tykke og fede. De fleste sommerfuglelarver er ikke ret store endnu, og netop dette skaber en god mulighed for selv at fodre larverne op og klække dem til voksne sommerfugle. Husk at notere hvilken plante du finder dem på, det er som regel denne der er deres fodderplante og som larven dermed lever af. En dagsommerfugl der er nem at klække er Nældens takvinge (Aglais urticae).
Store sommerfuglelarver kan dog også findes allerede nu, det er som regel dem som har overvintret som lille larve og som nu i det tidlige forår æder sig store og forpupper sig for senere på året at klække til voksent insekt. Mange af disse store larver er som regel natsommerfugle der høre til gruppen spinderne. Mange fra denne gruppe er sjove at klække senere på året, da hunnerne kan bruges til at duft-lokke med.
Dette kan du læse mere om i Insekterne lige nu derude - juni.
Aurora (Anthocharis cardamines). Både på hannerne og hunnerne af Aurora er undersiden af bagvingerne meget smuk. Foto © danmarksinsekter.dk
Men vil du allerede forberede dig nu, er det bare med at komme ud og samle spinder larver. Det kan dog være svært at artsbestemme alle de forskellige arter, men her er www en stor hjælp, og der findes masser af fremragende litteratur på området.

Du kan læse mere om spinderne i artiklen Heterocera - natsommerfugle.

De fleste døgnfluer begynder at flyver fra midt i maj, og vil man se disse yndefulde smukke insekter, med de mest fantastiske farver, skal man tage ud til åen. Her kan de findes siddende under blade og på siv tæt ved vandløbet. Et godt sted med mange forskellige arter er Gudenåen opstrøms Mossø.
Det er også værd at kikke efter andre vandinsekter når man er derude, for maj måned er måneden hvor langt de fleste vandinsekter klækker fra nymfe og larve til voksen insekt.

Vil man opleve noget helt specielt sidst i maj, skal man tage ud til en større ren å sidst på aftenen, lige når solen er gået ned i horisonten - den time man kalder "skumringstimen". Her kan man være vidne til et fantastisk naturfænomen. Netop her i skumringstimen klækker der tusindvis af vandinsekter, specielt et par arter døgnfluer kan være repræsenteret i hundrede tusindvis. Et sikkert sted er Gudenå opstrøms Mossø, i Midtjylland.

Ved Tangesø - også i Midtjylland, kan man ligeledes opleve et fantastisk skuespil. På vindstille dage første halvdel i maj, kan man opleve en døgnflueart i slægten Canis klække fra søen. Efter klækningen som foregår på vandoverfladen, flyver insektet ind på land hvor det skifter hud. Står man tæt ved søbredden kan man bliver fuldstændigt dækket af insektet, og man kan her følge det skifte hud og derefter flyve ud over søen igen og danne 10-15 meter høje søjleformede skyer som kan indeholde millioner af individer.
Umiddelbart efter parringen dør insekter - det hele tager kun nogle få timer.
Også kæmpemæssige sorte skyer af dansemyg, kan ses på denne lokalitet.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk