Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Puppe jagt!
Man kan stadigvæk gå på jagt efter larver af sommerfugle og andre insekter, der er stadig mange forskellige arter af finde. Men man kan også prøve at finde pupperne som der på dette tidspunkt er mange af. Mange forskellige insekter har nemlig nu gennemgået deres larvestadie og hænger eller ligger nu som puppe.

De fleste pupper er svære at finde og her gælder det om at kende til de forskellige arters biologi. Et godt sted at starte er dog i brændenælderne, herpå lever der mange forskellige insektarter der sidenhen forpupper sig, bl.a. mindst 4 forskellige dagsommerfuglearter.

Mange andre arter insekter, lever som larve i stammen af træer og buske eller i grenene af disse. Her ernærer de sig af vedet og forpupper sig lige under barken, klar til at bryde igennem når tiden nærmer sig klækning. De arter der lever i grenene, danner ofte en udposning på grenen, en fortykkelse på selve det sted larven har forpuppet sig. Det er disse udposninger man kan udse og finde pupperne i, og siden klække derhjemme.

Her en bladhvepsepuppe i grenen på en bævreasp.
Foto © danmarksinsekter.dk


Litteratur
Michael Chinery (på dansk v. Henrik Enghof):
Vesteuropas Insekter
Gads Forlag 1987.
 
  Andet entomologi Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Insekterne lige nu derude - juni  
  Opdateret d. 23.12.2010 Print denne side  
 
 
Sortåret hvidvinge kan i flugten let forveksles med vores tre kålsommerfugle. Foto © danmarksinsekter.dk
Juni er sommermåneden hvor mange af havens planter bliver angrebet af skadelige insekter og andet kræ.

Juni kan synes fattig på dagsommerfugle i haven, arter som Nældenstakvinge, Dagpåfugleøje og andre af de overvintrende sommerfugle, er nu for de fleste vedkommende døde, men deres afkom, enten i form af æg, larver eller pupper, er nu i fuld gang med at videreføre en ny generation. Der findes dog andre dagsommerfuglearter der kan ses flyve i juni i haven, tre sikre er: Grønåret kålsommerfugl, Lille kålsommerfugl og Stor kålsommerfugl. En art som let forveksles med disse tre kålsommerfugle, er Sortåret hvidvinge (Aporia crataegi). Denne smukke art der ligner de tre kålsommerfugle, men har mere hvide vinger og kulsorte ribber, har været sjælden i Danmark men er nu i stærk fremgang. Sortåret hvidvinge er på størrelse med Stor kålsommerfugl.
Andre arter der kan komme forbi haven på denne årstid, er forskellige arter af blåfugle og den smukke gule han af Citronsommerfugl.
Der er også andre dagsommerfugle der flyver i juni, men de fleste arter er tilknyttet specielle levesteder og begiver sig derfor sjældent uden for disse. Skal man opleve
På billedet kan ses liljebillens larve. Ved pilen kan skimtes et lille sort hoved og tre små sorte ben - resten er afføring! Foto © danmarksinsekter.dk
disse arter må man begive sig ud til deres levesteder for at iagttage. Der findes masser af litteratur der fortæller hvor man skal lede.

Mange haveejere kæmper en kamp mod mange forskellige insekter her i juni, Liljebillen (Lilioceris lilii) er en af dem.
Liljebillen har været fremme et stykke tid, men kan stadig findes hvor dens foderplanter står. Skønt billen er umådelig flot, er det et af de værste skadedyr på liljer. Den voksne bille og larverne æder både blade og knopper på liljerne, og flere generationer af biller på hinanden gør, at liljerne kan blive fuldstændigt afløvet. Liljebillen kan også angribe kartoffel og tobak.

Liljebillen lægger sine æg på undersiden af bladene, de klækker efter en uges tid. Larverne lever omtrent en lille måned, den samme tid som det tager for pupperne at klække. Pupperne kan ofte findes i jorden under planterne.
Larverne af liljebillen er ejendommelig, de er omdækket af et tykt lag af deres egen afføring, dette skulle holder fjender væk - og i nogen grad også mennesker.
Den voksne bille lader sig ikke let opsamle da den lader sig falde når man prøver at tag den, her kan man evt. lægge et klæde under planterne hvis larverne og de voksne biller skal
Gåsebillens larve kan ødelægge store områder i græsplænen, og den voksne bille æder af bladene på næsten alle slags planter. Foto © danmarksinsekter.dk
indsamles, som er den eneste effektive metode til at komme dette smukke, men skadelige insekt til livs på. En anden, og gammel kendt metode, er at stikke 4-6 fed hvidløg ned i jorden omkring de endnu ikke angrebne planter, dette skulle efter sigende holde de voksne biller væk og forhindre at de lægger æg på planterne. Bonus er at man efter et stykke tid kan høste sine egne hvidløg.

En anden bille der kan forvolde meget skade er Gåsebillen (Phyllopertha horticola). Denne bille kan ses i massevis her i starten af juni. De voksne biller æder næsten alle slags blade, men larven lever i jorden og æder næsten udelukkende græsrødder.
Billen er ca. 1 cm. lang med kobberbrune dækvinger og med et grønmetallisk skær på brystet. Billens gnav ses som en masse så huller i bladene.
Larven er også ca. 1 cm lang, den er bleghvid med brunt hoved. Når man graver i foråret finder man den tit krummet sammen i jorden. Larvernes gnav i græsrødderne kan fuldstændig ødelægge store partier i græsplænen, disse partier ses som store visne pletter. Skaden er altid værst i plæner på sandjord.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk