Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Inachis io - Dagpåfugleøje  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Nymphalidae (Takvingefamilien)  
  Art: Inachis io (Linnaeus, 1758)  
  Opdateret d. 14.12.2010 Print denne side  
 
 
Dagpåfugleøje regnes for en almindelighed, men nogle år optræder den ret fåtaligt. Foto © danmarksinsekter.dk
Nogle vil måske mene at Dagpåfugleøje er en af danmarks mest almindelige dagsommerfugle, men nogle år ser man den faktisk ikke så ofte.

Kendetegn
Vingefang 52-65 mm men mindre individer med vingefang på ned til 40 mm forekommer tit.
Bagvingernes øjepletter varierer i størrelse og farve. De blå pletter kan flyde sammen til én, være delt i 2, 3, eller 4 pletter eller helt mangle. Meget sjældent forekommer det, at de sorte og blå pletter på bagvingerne helt mangler og der kun er en lys plet tilbage.
Sommerfuglen flyver hurtigt og sikkert og kan på træk svæve i glideflugt i stor højde.

Biologi
Nælde (Urtica) er larvens foderplante. Larverne lever i store grupper og de sorte larver er lette at finde på nældeplanten.

Den voksne sommerfugl overvintrer i hule træer og i kolde rum i huse. Her kan de overvintrende individer skræmme mus og flagermus væk, ved at gnubbe de stivhårede bagvinger mod basis af forvingernes underside og derved frembringe en højlydt hvislen.

Levested
Findes overalt, men især frodige steder, med nælder, hjortetrøst, tidsler og sommerfuglebuske, både omkring huse og i det åbne land. Tiltrækkes af den gærende saft fra sårede og syge træer og overmoden nedfaldsfrugt.
Dagpåfugleøje er almindelig og vidt udbredt, men hyppigheden veksler. Den foretager træk og kan dukke op i store mængder, hvor som helst i Danmark, men er som regel fåtallig i Vestjylland og på Bornholm.

Flyvetid
Flyver fra sidst i juli til sidst i oktober og efter overvintringen igen i marts-juni.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk