Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

"Sommerfuglene er små dyr, men med store skælklædte vinger, som mange indflydelser kan tegne og male på; det er en af grundende til, at de er så interessante".
Skat Hoffmeyer -
Biskop, 1948

  Relateret information
Indfangning af natsommerfugle
Natsommerfugle kan indfanges på lys og sukkerlokning.
Ved indfangning på lys kan en almindelig skarp pære bruges, men det bedste er at bruge en lyskilde der udsender ultraviolet lys. Her kan bruges kviksølvspære, lysstofrør fra kopimaskiner, solariarør eller andre lyskilder der udsender ultraviolet lys.

Sukkerlukning er en fedet affærer, men det er sjovt og kan være ganske effektivt. Her er metoden at man præparerer snore af natur-materiale, i rødvin og sukker. Når snorene har trukket et par dage og er godt gennemvædet, hænges de op langs f.eks. en skovsti. Natsommerfuglene vil nu blive tiltrukket af den søde berusende væske og vil sætte sig til ro på snorene.
Man kan også bruge sukkerlokning til at fange dagsommerfugle og andre insekter med om dagen.

Det bedste tidspunkt at fange nataktive insekter på er om sommeren fra juni til september, dette gælder både ved lyslokning og sukkerlokning. Det bedste tidspunkt på døgnet, er de lune stille sommernætter.

Klik for større billede!
Almindelig Månemåler (Selenia dentaria) hører til gruppen natsommerfugle.
Foto © danmarksinsekter.dk

Derfor tiltrækkes natsommerfugle og andre nataktive insekter af kunstig lys
Egentligt er der ikke tale om at de nataktive insekter og deriblandt natsommerfuglene bliver tiltrukket af det kunstige lys, der er snare tale om at de bliver ført på vildspor af det.

Når f.eks. en natsommerfugl flyver gennem den mørke nat, orienterer den sig bl.a. efter månens ultraviolette lys. Sommerfuglen ved at den flyver lige ud så længe månelyset træffer dens øjne fra samme side. Dette kan kun lade sig gøre fordi at månen er så langt væk.

Kommer natsommerfuglen nu flyvende forbi en tændt lampe, forveksler den nu lyset fra lampen med lyset fra månen. Den prøver nu at få lampens lys til stadig at komme fra den samme side, og det får den til at vige fra den lige retning, fordi lyset fra lampen er meget tættere på end lyset fra månen.

Resultatet bliver at sommerfuglen flyver i en spiral tættere og tættere på lampen, for til sidst at flyve ind i den.

Det er på denne måde man fanger natsommerfugle på. Men også biller, hvepse, vårfluer og andre insekter kan fanges på denne måde.

Litteratur
Hoffmeyer, Skat:
De danske spindere
Universitetsforlaget i Aarhus. København 1948.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening
 
  Underorden Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Heterocera - Natsommerfugle  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Underorden: Heterocera (Natsommerfugle)  
  Opdateret d. 9.1.2011 Print denne side  
 
 
Klik for større billede!
Duehale (Macroglossum stellatarum) høre trods sin flyvning om dagen, til gruppen sværmerne der igen høre til natsommerfuglene. Denne relative sjældne art kunne ses i massevis den varme sommer 2006. Foto ©
Natsommerfuglene som også bliver kaldt natsværmere i folkemunde, er den næststørste gruppe sommerfugle vi har herhjemme, langt de fleste arter fra denne gruppe flyver om natten og det er derfor de færreste stifter bekendtskab med dem.

I 1940´erne skrev den danske Biskop, Skat Hoffmeyer den første bog i en række på tre om de danske natsommerfugle. Disse tre bøger kom til at danne grundlag for opdelingen af de danske natsommerfugle, nemlig: ugler, måler og spinder. Denne gruppering i hans bøger, er ikke en videnskabelig korrekt opdeling, men er blevet til af praktiske og samlertraditionelle grunde. Opdelingen bruges dog den dag i dag overalt i landet.

Den første af de tre bøger der var starten til denne gruppering, kom til at hedde 'De danske ugler'. Bogen beskriver alle hidtil fundne ugler med deres udbredelse og biologi. Derudover forudser Skat Hoffmeyer arter som kunne tænkes at slå sig ned i den danske natur, noget der senere skulle vise sig at holde stik i flere tilfælde.
Den næste bog i rækken blev 'De danske målere', en tyk bog, der ligesom den foregående går i dybden om målernes udbredelse og biologi.
Bog nummer tre, 'De danske spindere' blev en samling af alle de andre natsommerfugle man kan støde på i den danske natur, og som ikke kunne placeres hos uglerne og målerne. Et pragtværk for alle der vil fordybe sig i denne spændende gruppe natsommerfugle.

Disse tre bøger der hver har farvetavler for hver art, af både den voksne sommerfugl og larve, er stadig brugt af sommerfuglesamlere i Danmark den dag i dag, og det er svært andet steds at finde noget tilsvarende indlevende og fordybende litteratur på området.
Første udgaverne er selvfølgelig næsten umulige at opdrive, men 2. udgaverne af de tre forskellige bøger, kan det stadig lade sig gøre at finde hvis man er heldig.

De danske natsommerfugle repræsenterer omkring 900 forskellige arter. Trods dette relative store tal er der ikke mange der har stiftet bekendtskab med disse nataktive insekter. Dette er så vidt ærgerligt, da mange af arterne er både store, smukke og har en spændende biologi. Til sammenligning kan det nævnes at dagsommerfuglene herhjemme kun er repræsenteret med 74 arter.

Alle natsommerfugle har æg-, larve-, puppe- og voksenstadier, men ud over dette varierer de forskellige arters biologi meget. Nogle arter kan findes overalt i det danske landskab, mens andre kun lever nogle små isoleret steder. Et eksempel på dette er den store smukke Birkespinder Endromis versicolora der lever på birk og som kun findes i vores desværre nu alt for få birkemoser. Andre arter kommer flyvende til Danmark hvert år fra andre lande, deres afkom kan som regel ikke overleve den danske vinter.

Mange natsommerfugles larver er aktive om natten og nogle er knyttet til kun en værtsplante, mens andre arter kan leve af flere forskellige plantearter. De fleste uglelarver graver sin ned i jorden når de skal forpuppe sig, mens de fleste spindere spinder en kokon.

Uglerne
Uglerne har fået navn efter den voksne sommerfugls ansigt der ligner en ugles forbavsende meget.
Nogle ugler er skadedyr og kan specielt gøre skade på grønsagerne i haven. Men langt de fleste larver lever af løvet fra vores vilde flora.
De fleste uglers larver forpupper sig i jorden, men enkelte spinder også overjordiske kokoner som de fleste spindere gør.

Catocala er en slægt i gruppen af ugler som repræsenterer nogle meget store og flotte arter, vi har 4 arter herhjemme hvor Blå Ordensbånd (Catocala fraxini) er den største af disse, og nok en af vores største og smukkeste danske natsommerfugle. Catocala betyder 'Den der er smuk forneden' og passer godt til denne slægts smukke bagvinger.

Der findes nogle uglearter der flyver om dagen. Men langt de fleste flyver om
Spinderen (Achlya flavicornis) hører til gruppen af natsommerfugle. Den er som mange andre spindere mestre i at camouflerer sig. Her ses den i parring.
Foto © danmarksinsekter.dk
natten og kan fanges på lys og sukkerlokning. Specielt sukkerlokning er godt til uglerne. Nogle uglearter kan fanges til langt ind i oktober måned.
Vi har er ca. 400 arter ugler i Danmark.

Målerne
Målerne er nogle langsomt flyvende og blafrende natsommerfugle, hvis vinger er meget tynde og skrøbelige. Larverne har 2 par gangvorter hvorimod andre sommerfugle har 5 par. Larverne kan være perfekt camoufleret og ligne grene og kviste på en prik, og det kan næsten være umuligt at få øje på dem når de sidder helt stille.
Målerne har fået deres navn efter larvens "målende" gang.

Målerne repræsenterer en rimelig stor gruppe af de danske natsommerfugle. Men det er sjældent man ser en voksen måler, da næsten alle i denne gruppe flyver om natten. Målerne tiltrækkes dog ofte af kunstigt lys, og det er netop mange gange en måler man kan finde sidde nær det udvendige tændte trappelys.

Der findes nogle meget flotte arter blandt målerne. Målerne fanges på lys og sukkerlokning, men specielt lys er godt til målere.
Vi har ca. 300 arter målere i Danmark.

Spinderne
Som før omtalt er spinderne mange forskellige grupper natsommerfugle der ikke har været mulig at placerer hos uglerne og målerne.

Spinderne repræsenterer
Spinderne kan indtage nogle forunderlige former, som her: Gastropacha quercifolia. Foto © danmarksinsekter.dk
mange forskellige grupper sommerfugle som f.eks. Sækbærere (Psychidae), Glassværmere (Sesiidae) og Køllesværmere (Zygaenidae).
Det er langt fra alle af spinderne der flyver om natten, flere grupper som f.eks. Glassværmerne og Køllesværmerne flyver begge om dagen.

Blandt spinderne findes mange store og meget smukke arter. Udover dem vi har herhjemme, kommer nogle op til os hvert år så langt væk fra som Nordafrika. Afkommet dør dog oftest på grund af vores kolde klima. Et eksempel herpå er: Duehale (Macroglossum stellatarum) der var meget talrig i hele Norden i 2006.

Det er blandt spinderne silkesommerfuglen skal findes, og opdræt af den herhjemme har fundet sted så sent som i 1970 erne' i Nordjylland.

Mange af spindernes larver er utrolig smukke, men kan også se nærmest bizarre ud. De er lette at opdrætte og klække i et klækkebur. Spinderne fanges ikke på sukkerlokning som uglerne og målerne, men fanges udelukkende på lys.
Vi har ca. 190 arter spindere i Danmark.

Sukkerlokning af natsommerfugle
Mange arter af natsommerfugle søger nektar om aftenen og om natten. Dette kan man udnytte ved at lave en blanding sød nektarsaft af sukker og rødvin, som man derefter væder nogle egnet snore med, f.eks. bomuld-, hampe- eller hørsnore.

En simpel og effektiv opskrift på sukkerlokningssaft lyder sådan:
  • 2 liter billig rødvin blandes med 2 kilo sukker. Opvarm evt. blandingen (ikke over 78 grader, så fordamper alkoholen) så opløses sukkeret nemmere.
  • 50-100 snore af natur-materiale, f.eks. bomuld-, hampe- eller hørsnore, kortes af i ca. 1 meters længde og lægges i blandingen. Det hele trækker i 2-3 døgn.
  • Hæng snorene op i skovbryn eller lignende steder. Timen lige før og efter mørkets frembrud, og juni-september måned, er de bedste tidspunkter.
Fang dine natsommerfugle og andre nataktive insekter med uv-lys
www.danmarksinsekter.dk sælger et komplet lysudstyr der lige er til at opstille i f.eks. sin have. Sættet er let at tilslutte, og består af et ultraviolet lysstofrør og drosselspole med integreret fatning. Lysstofrøret udmærker sig ved at udsende et svagt blåligt lys som ikke generer naboen, men som meget effektivt tiltrækker mange forskellige nataktive insekter. Du kan købe sættet her!
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk