Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Svovlgul døgnflue en art i fremgang?
På grund af de meget positive tiltag indenfor vandmiljøet de senere år og eftersom Svovlgul døgnflue er en renvandsart som lever på stenene i stryg, må det forventes at denne art vil blive meget mere almindelig fremover.

Highslide JS
Svovlgul døgnflue (Heptagenia sulphurea) Han/subimago
Svovlgul døgnflue, lige klækket. Han/subimago.
Foto © danmarksinsekter.dk


   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Heptagenia sulphurea - Svovlgul døgnflue  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Familie: Ephemeridae  
  Art: Heptagenia sulphurea (Müller, 1776)  
  Opdateret d. 10.2.2011 Print denne side  
 
 
Highslide JS
Svovlgul døgnflue (Heptagenia sulphurea) Han/subimago
Svovlgul døgnflue (Heptagenia sulphurea) Han/subimago der er klar til forvandlingen til imago. Hannen kendes fra hunnen på de 2 lange haler og forben, og de store øjne. Foto © danmarksinsekter.dk
Heptagenia sulphurea er udbredt og forholdsvis almindelig over hele landet hvor vandet er rent og iltforholdene er i orden. I Jylland er den kendt fra de fleste åsystemer.

Kendetegn
Nymfen er flad med mørke aftegninger. Hoved er bredt og stort, med store øjne.
Nymfen af Heptagenia sulphurea kan forveksles med andre nymfearter i Heptagenia slægten, men levestedet gør det rimeligt let at artsbestemme denne art.

Den voksne døgnflue er derimod let at kende på sin svovlgule farve, dog har Heptagenia flava som findes i samme slægt samme gule farve, men flyvetiden og levestedet er en anden.

Biologi
H. sulphurea er meget følsom overfor organisk forurening og kræver særdeles gode iltforhold. Arten har en generation om året og nymfen kan findes året rundt, måske med undtagelses af en lille periode i juni.

Den voksne døgflue klækker hele dagen igennem, og parringsdansen foregår som regel ude over vandet sidst på dagen, men kan også opleves sporadisk i alle dagens andre timer.

Levested
Nymferne af H. sulphurea lever på sten og grene i vandløb der har en stærk vandløbshastighed. H. sulphurea findes derfor overvejen ved strygene i rene åer hvor den lever af belægninger på, især håndstore sten, og andre hårde gendstande i vandet. Den synes ikke at foretrække vandplanter.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra sidste halvdel af maj og september ud.

Highslide JS
Svovlgul døgnflue (Heptagenia sulphurea) Han/imago
Svovlgul døgnflue. Han/imago.
Foto © danmarksinsekter.dk
Highslide JS
Svovlgul døgnflue (Heptagenia sulphurea) Han/subimago
Svovlgul døgnflue. Han/subimago.
Foto © danmarksinsekter.dk

  Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk