Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Gonepteryx rhamni - Citronsommerfugl  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Pieridae (Hvidvingefamilien)  
  Art: Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  
  Opdateret d. 14.12.2010 Print denne side  
 
 
Citronsommerfuglen ses på årets første solrige dage. Foto © danmarksinsekter.dk
Citronsommerfuglen er meget blomstersøgende både forår og efterår. Den ses på årets første solrige dage, når temperaturen er 8-10 grader og sætter sig tit på solbeskinnede steder i skovbunden, for at blive varmet op.

Kendetegn
Vingefang 54-64 mm. Under flugten kendes hannen let på sin citrongule farve, hunnen minder om en kålsommerfugl. I hvile kendes begge køn let på vingeformen. Arten varierer stort set ikke, bortset fra størrelsen og farven på vingernes midtpletter. Flyver uroligt og ofte lavt.

Biologi
En af årets tidligste sommerfugle. Den voksne sommerfugl kan leve næsten et år og overvintrer mellem tætte grene og løv. Tørst (Frangula alnus) og vrietorn (Rhamnus cathartica) er larvens foderplante.

Levested
I sensommeren søger Citronsommerfuglen havernes sommerfuglebuske, men også kurveplanter som kåltidsel og andre tidsler, samt lucerne og rødkløver. Den strejfer omkring, ofte i åbent blomsterrigt terræn, hvor den søger nektar inden overvintringen.
Citronsommerfuglen er almindelig i hele Danmark, men specielt i og omkring fugtige kratskove med tørst eller vrietorn. Ret fåtallig i Vestjylland, men hyppigheden svinger fra år til år. Da arten strejfer vidt omkring kan den nå frem til små øer, hvor levemulighederne ikke er permanente.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra midt i marts til midt i juni, og igen fra midt i juli til først i september.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk