Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

  Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening
 
  De danske arter Forfatter: Merethe U. Hansen  
  Erynnis tages - Gråbåndet bredpande  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Hespiriidae (Bredpandefamilien)  
  Art: Erynnis tages  
  Opdateret d. 29.12.2010 Print denne side  
 
 
Gråbåndet bredpande er sjælden og næsten uddød på øerne, hvor den kun findes i et par småbestande. Derimod findes den i lokale fåtallige bestande i Jylland, men er i stærk tilbagegang.

Kendetegn
Vingefang 24-29 mm. En meget diskret farvet dagsommerfugl. Er let at kende, men kan ligne en natsværmer. Hunnen er gerne tydeligere tegnet end hannen, som langs forvingekanten har en duftskælfold. De grå pletter og tegninger kan være mere eller mindre tydelige. Bliver i naturen hurtigt slidt. Flyver hurtigt.

Biologi
I varme områder med blottet jord og lav vegetation, lægges de små kugleformede æg enkeltvis på endeskud af kællingetand (Lotus), som er larvens foderplante. Æggene er først gule, men bliver senere appelsinfarvede. Den voksne larve overvintrer i et hylster af blade.

Levested
Mager, stenet og sandet jord, i klitter, heder nær kysten og på tørre overdrev, søger den håret høgeurt og blomstrende kællingetand. På bar jord soler den sig tit med vidt udbredte vinger.
Den hviler om natten med taglagte vinger på blomsterknopper og lignende.

Flyvetid
Fra midt i maj til sidst i juni, måske et lille stykke ind i juli.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk