Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

   Relateret information
Litteratur
Anders Nilsson:
Aquatic Insects of North Europe.
Apollo Books 1996.

Peter Wiberg-Larsen:
Slørvinger og Døgnfluer.
Miljøstyrelsen 1984.
Vandløbs-rapporter
Forskellige amter i Danmark har lavet flere rapporter omhandlende status for smådyrs faunaen i vores åer - her er nogle af rapporterne:

Vandløbsrapport over Århuså 1997 - pdf

Vandløbsrapport over Gudenå 1996 - pdf

Vandløbsrapport over Skjernå 1988-1997 - pdf
Video
Mayfly - a life story
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen   
  Ephemera vulgata - Sømajflue  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Familie: Ephemeridae  
  Art: Ephemera vulgata Linnaeus, 1758  
  Opdateret d. 18.1.2015 Print denne side  
 
 
Anden navngivelse
= Ephemera hispanica Navas, 1903

Ephemera vulgata har været vidt udbredt i Danmark, men er nu ret sjælden og pletvis fordelt i Danmark.

Arten har således en spredt forekomst i Jylland og på Sjælland og er derfor langtfra almindelig. Den fandtes tidligere på Fyn og mangler på Lolland-Falster og Bornholm.

I Jylland kendes den fra store åsystemer som Brede Å, Vidå, Skjern Å, Storå, Kolindsund og Gudenå, og en række næringssvage søer, bl.a. Slåen Sø, Almind Sø, Sunds Sø og Ravn Sø i Midtjylland samt Jels Midtsø i Sønderjylland.

I Storstrøms Amt er den kent fra Tystrup Sø, på vestbredden og ved Suserup Laboratoriet, 1917 (begge steder talrige imagines); Susåen ved Styrten ved Næstved, 1934 (1 larve); Susåen ved Rislev, 1943 (3 imagines); Vemmetofte, 1884 (12 larveexuvier); Bangsebro, Falster, uden dato (formentlig ca.1884, leg. Meinert). Nyere undersøgelser af amtet angiver arten fra Susåsystemets nedre del: Ved Holløse Bro 1990-1996, ved Nåby 1993, 1994, 1997, ved Gangesbro 1994-2000, nord for Herlufsholm 1994-2001 samt Vasegrøften ved Gangesbro 1999. Desuden er den fundet i Krobækken ved Krobro 1990 og 1998.

Arten kan dog være noget overset grundet den korte flyvetid.

Udbredelse i Europa: Udbredt over hele Europa inkl. Storbritannien, Skandinavien, Baltikum og Rusland.

Kendetegn
Nymfen har lidt mindre mørke trekantede aftegninger på de bagerste bagkropsled.
En meget stor døgnflue, krop 14-24 mm, haletråde 18-30 mm. Subimago har mørkegul til kitfarvet krop med mørke trekantede aftegninger på hvert led. Vingerne gulligt kitfarvede, matte. Den voksne hun har gullig-oliven krop med tydeligt trekantede aftegninger. Vingerne er klare med sort ribbenet og mørke aftegninger.

Biologi
Nymferne lever mere eller mindre nedgravet i sandet. De ret bevægelige gæller er med til at regulere iltoptagelsen her. Da nymferne er mindst 2 år om at blive fuldvoksne, træffes disse hele året.

Levested
E. vulgata er en stillevandsart, den findes i forholdsvis rene søer og afskårne å-slynger men også i større vandløb med partier med stille vand. Foretrækker mere sandet bund end E. danica.

Flyvetid
Subimagines klækker fra sen morgen og til ud på eftermiddagen fra sidst i maj til august. De voksne går på vandet fra sidst på eftermiddagen til ud på aftenen. Arten har en kort flyvetid. Flyvetiden strækker sig fra sidste halvdel af maj til første halvdel af juli.

  Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk