Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Relateret information
Majfluer og tørfluefiskeri
Hos tørfluefiskeren er majfluen et kendt insekt. I de første uger i juni kan denne døgnflue klække i tusindevis de steder den trives, og åens store ørrede og stalling æder løs af dette store insekt med stor fornøjelse.

Highslide JS
Majflue (Ephemera danica) Han/subimago
Majflue (Ephemera danica) Han/subimago.
Foto © danmarksinsekter.dk


   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
   De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen   
  Ephemera danica - Majflue  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Familie: Ephemeridae  
  Art: Ephemera danica Müller, 1764  
  Opdateret d. 18.1.2015 Print denne side  
 
 
Highslide JS
Majflue (Ephemera danica) Hun/subimago
Majflue (Ephemera danica) Hun/subimago.
Foto © danmarksinsekter.dk
Ephemera danica er udbredt over hele landet, men kan ikke siges at være almindelig. I Jylland er den kendt fra de fleste åsystemer og de steder den er hyppigst, kan man se den i hundredevis komme sejlende ned af åer som små sejlbåde.

Udbredelse i Europa: Udbredt over hele Europa incl. Storbritannien, Skandinavien, Baltikum og Rusland.

Kendetegn
E. danica er en af de største døgnfluer der findes i Danmark. Nymfen der lever 2-3 år i vandløbet, er op til 24 mm. lang, slank og cylindrisk formet og nærmest elfenbensfarvet med mørke trekantede aftegninger på de bagerste bagkropsled. Den har kraftige korte ben som den bruger til at grave med. Gællerne er fjerformede og ret bevægelige og kan således være med til at regulere iltoptagelsen, de er foldet ind over ryggen. Den har tre korte haletråde.
Subimago har grøn-oliven farvede vinger. Bagkroppen er elfenbensfarvet.
Imago (det kønsmodne insekt) har mørke glasklare vinger, bagkroppen er hvidlig glasklar. De tre haletråde er meget lange.

Biologi
Nymferne forekommer kun på sandede eller fint grusede steder, hvor de lever nedgravede i substratet i et U-formet rør i sandbunden, her æder de detritus (dødt, organisk stof fra planter og dyr). Da arten har en nymfeudvikling på mindst 2 år, træffes nymferne hele året. Ægstadiet er kort, ca. 10 dage. Imago har flyvetid fra slutningen af maj til begyndelsen af juli.

E. danica har et samliv med dansemyggen Epoicocladius flavens (= Epoicocladius ephemerae).

Levested
E. danica er en rentvandsart, der er følsom over for organisk forurening. Den findes både i små og store vandløb, hvor den foretrækker stabil sand- og grusbund.

I Danmark er der tilsyneladende forskel på artens foretrukne levested, i de Jyske og Fynske populationer findes den overalt i rindende vand, fra udspring til udløb, mens bestandene på Sjælland hovedsagelig findes på vandløbenes øvre strækninger (fx Brødebæk i Suså systemet).

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra sidste halvdel af maj til første halvdel af juli.

   Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk