Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Litteratur
Michael Chinery (på dansk v. Henrik Enghof):
Vesteuropas Insekter
Gads Forlag 1987.

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Dolomedes fimbriatus - Stor rovedderkop  
  Orden: Araneae (Edderkopper)  
  Familie: Pisauridae (Rovedderkopper)  
  Art: Dolomedes fimbriatus    
  Opdateret d. 11.1.2011 Print denne side  
 
 
Stor rovedderkop er ikke almindelig, men er fundet flere steder i landet. Den synes at være mest koncentreret i de store vådområder i Midtjylland, men også på Djursland i området ved Løvenholmskovene er den fundet flere gange.

Kendetegn
Den største og kraftigste edderkop vi har i Danmark. Hunnen 13-20 mm, hannen 9-15 mm. Forkrop og ben mørke-brune. Bagkroppen sort med små lyse pletter og en brun midtstribe halvvejs ned på oversiden. For- og bagkrop har to hvidgule linjer langs siderne.

Dolomedes fimbriatus - Stor rovedderkop kan bide meget smertefuldt, men er en sky edderkop. Foto © Merethe Ulvø

Biologi
Stor rovedderkop er en jagtedderkop. Den løber lynhurtigt på vandoverfladen og tager dyr der er faldet i vandet. Den kan også gå ned i vandet og fange fiskelarver, haletudser m.m. Luften holdes fast om kroppen i et tyndt lag hår, og den kryber ofte ned i vandet, når den forstyrres.
Parrings- tiden er juli, og æggene bæres i en rund kokon under forkroppen (se foto), og de små unger anbringes på land i et stort ammespind, som hunnen vogter over.

Levested
Findes hist og her fra marts til oktober ved bredden af damme, søer, moser og kær.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk