Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Dictyoptera - Kakerlakker  
  Orden: Dictyoptera (Kakerlakker)  
  Opdateret d. 23.11.2010 Print denne side  
 
 
Klik for stort billede!
Skovkakerlak (Ectobuis lapponicus) er almindelig i den danske natur. Foto © danmarksinsekter.dk
Kakerlakker er ret primitive insekter og de har bevaret mange oprindelige bygningstræk gennem de sidste 300 mio. år.

Kakerlakker er nært beslægtede med græshopper og fårekyllinger. Langt de fleste arter hører hjemme i jordens varmere egne.
Kakerlakker er som regel flade dyr med lange følehorn. De er nataktive og ses sjældent om dagen. De er altædende og betragtes som en slags naturens skraldemænd.

Kakerlakkerne her i Danmark kan opdeles i 2 grupper: dem der lever i naturen, og dem der fra varmere himmelstrøg har invaderet vores boliger, også kaldet huskakerlakkerne.

I naturen er den almindeligste kakerlak, Skovkakerlakken (Ectobuis lapponicus), den findes overalt i den danske natur. Udover denne art findes der et par andre der lever i naturen.

Den anden gruppe, huskakerlakkerne, kan findes hvor der er varme, fx i bagerier, storkøkkener, butikscentre og sygehuse, optræder de som skadedyr. De ses ofte som et tegn på, at den hygiejniske standard ikke er helt tilfredsstillende.
Den almindeligste kakerlak af huskakerlakkerne, er den Tyske Kakerlak (Blattella germanica), den bliver 1-1,3 cm., men også den Orientalske Kakerlak (Blatta orientalis), der bliver 2-3 cm. er udbredt. I de senere år er den Brunstribede Kakerlak (Supella longipalpa) blevet hyppigere herhjemme. Den store Amerikanske Kakerlak (Periplaneta americana), som er meget udbredt i bl.a. USA, ses sjældent i Danmark, men mange kender den fra hoteller i Middelhavsområdet.

Huskakerlakker kan være bærere af en mængde alvorlige sygdomme som, bl.a. salmonella, dysenteri, mave-tarmkatar og tyfus. Kakerlak-ekskrementer er også årsag til eksem og astma.
Udover sundhedsfarerne, er kakerlakken et ulækkert skadedyr at have i hjemmet. Ikke alene er deres udseende frastødende vil nogle mene, men kakerlakker frembringer en ubehagelig lugt, som smitter af på maden og alle ting, de kommer i kontakt med.

Huskakerlakker er selskabelige dyr, de yngler hurtigt og er meget modstandsdygtige. En hurtig reaktion er afgørende for at sikre, at et angreb ikke får fodfæste eller spredes til naboejendommene.
Kakerlakkerne er praktisk taget altædende. De er aktive om natten og sidder, når det er lyst, gemt i revner og sprækker, især i nærheden af ovne, varmerør, køleskabsmotorer o.s.v., hvor der er varmt, gerne mellem 25 og 30°C.
Adgang til vand er også vigtigt for kakerlakkerne. Et stof, der virker tiltrækkende og samlende på dem, udskilles med ekskrementerne. Parringsadfæren styres også af duftsignaler. Sådanne tiltrækkende duftstoffer, feromoner, anvendes i nogle kakerlakfælder.
Ægkapsler og afkastet huder er typiske tegn på huskakerlakker, kakerlakker skifter hud 5-8 gange i deres liv efterhånden som de vokser, og de afkastede ægkapsler og huder er sikre tegn på deres tilstedeværelse.
Kakerlakker efterlader også sorte ekskrementer, de er mindre end 1 mm brede og med varierende længder, de kan frembringer en ubehagelig muggen lugt og angreb på organisk materiale, som fx læder og bøger, er ligeledes et sikkert tegn.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk