Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Træbukke
Træbukkene høre nok til den smukkeste gruppe biller vi har i Danmark og den der repræsenterer de største arter. Der er fundet i hvert fald 77 forskellige arter af dem i Danmark.
Træbukkene er tilpasset et liv i træ og langt de fleste arters larver lever i vedet fra gamle døde træer. Enkelte arter yngler i plantestængler.

Highslide JS
Han af Brun Blomsterbuk (Leptura ruba)
Han af Brun Blomsterbuk (Leptura ruba) på Røllike.
Foto © danmarksinsekter.dk


Litteratur
Michael Chinery (på dansk v. Henrik Enghof):
Vesteuropas Insekter
Gads Forlag 1987.

Danske navne på danske biller (pdf)

Lyngens Bladbille (Lochmaea suturalis) (pdf)
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Coleoptera - Biller  
  Orden: Coleoptera (Biller)  
  Opdateret d. 10.2.2011 Print denne side  
 
 
Skovenge er et af de bedste steder at finde biller, særligt på blomsterne af skærmplanter elsker de at være. Foto © danmarksinsekter.dk
Billerne er en interessant gruppe insekter. Der findes biller næsten overalt og mange af dem har specialiseret sig og lever de forunderligeste steder.

Der er i Danmark fundet ikke mindre end 3700 forskellige arter af biller, og der bliver stadigvæk fundet nye arter hver eneste år. Billerne er dermed den mest artsrigeste orden, ikke alene herhjemme, men i hele verden hvor der er fundet omkring 300.000 forskellige arter.

Herhjemme findes mange spændende arter biller, nogle er meget små ca. 1/2 mm. lange, andre kan blive op til 6 cm. som f.eks. Egehjorten (Lucanus cervus), der nu desværre anses for uddød herhjemme.

Biller har meget forskellige levesteder, nogle lever i asken fra afbrændt træ, andre i fuglereder, døde dyr, råddent og frisk træ, svampe, i vand, madvarer, og i stængler og blomsten på forskellige planter. Nogle arter kræver så specielt et levested, så de kun kan leve i afføringen fra kronhjorten!

Langt de fleste biller kan flyve, og for disse er det forreste par vinger omdannet til et hårdt panser der kaldes dækvingerne. Under dækvingerne befinder bagvingerne sig, det er disse billen bruger til at flyve med. Hos nogle biller er dækvingerne vokset sammen så de ikke kan flyve, dette er bl.a. tilfældet hos vores store løbebille, Læderløberen (Carabus coriaceus). Andre har slet ingen vinger, men dette er kun meget få, som f.eks. hunnen af sankthansormen.

Der findes kun en gruppe af insekter som billerne kan forveksles med, og det er tægerne. Disse har dog overlappede forvinger, og altid sugende munddele, billerne har bidende munddele.

Billernes ben er meget forskelligt udviklet og er formet efter den enkelte arts levevis, f.eks. har gødningslevende biller kraftige brede forben med "tænder" på, som de bruger til at grave deres gange med. Vandbillerne har årelignende bagben til at svømme med. Andre som f.eks. Grøn Sandspringer (Cicindela campestris), har på grund af dens levested, udviklet ekstra lange ben, som den kan "gå på tæer med" når sandet om sommeren bliver for varmt.

Det tykke hudpanser der omgiver billerne, beskytter dem mod fjender og forhindre udtørring.

Biller har fuldstændig forvandling (Holometabola), det vil sige forvandlingen foregår igennem æg, larve, puppe og endelig til det voksen insekt. Larverne er meget forskellig fra de voksne, skønt de fleste æder det samme føde som de voksne gør. De fleste biller har én generation om året, og overvintre som larve eller voksen, kun få overvintre som æg. De største arter kan være flere år om udviklingen fra larve til voksen, som f.eks. Sankthansoldenborre Amphimallon solstitialis, men langt de fleste bruger kun et år på deres udvikling.

De fleste billelarver har tre benpar, disse er placeret helt fremme ved hovedet.

Næsten alle tænkelige typer af fast føde udnyttes af biller, selv tørre knogler, korn, peber og knastør møbeltræ. De fleste biller lever dog af levende planters rødder, grene, blade og frugter. En stor gruppe af biller er rovlevende, og æder andre insekter, orme, snegle m.m. og nogle arter er ligefrem nyttedyr for haveejeren, dette gælder især løbebillerne som æder snegle og larver.

  Se alle arter i ordenen Coleoptera (Biller)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk