Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

   Relateret information
Litteratur
Anders Nilsson:
Aquatic Insects of North Europe.
Apollo Books 1996.

Peter Wiberg-Larsen:
Slørvinger og Døgnfluer.
Miljøstyrelsen 1984.
Vandløbs-rapporter
Forskellige amter i Danmark har lavet flere rapporter omhandlende status for smådyrs faunaen i vores åer - her er nogle af rapporterne:

Vandløbsrapport over Århuså 1997 - pdf

Vandløbsrapport over Gudenå 1996 - pdf

Vandløbsrapport over Skjernå 1988-1997 - pdf
Video
Mayfly - a life story
 
   De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen   
  Baetis vernus  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Familie: Baetidae    
  Art: Baetis vernus Curtis, 1834  
  Opdateret d. 9.12.2014 Print denne side  
 
 
Baetis vernus er udbredt over hele landet og betegnes som Danmarks formentlig almindeligste vandløbs-døgnflue. Arten er udbredt overalt i Europa.

Kendetegn
Nymferne hos B. rhodani og B. vernus ser i det ydre ret ens ud. Men B. rhodani har torne og hår på gælleranden i modsætning til B. vernus, der kun har hår. Desuden er udformningen af højre prostheca (vedhæng til mandiblen) forskelligt udformet.

Biologi
Til forskel fra B. rhodani, der overvintrer i larvestadiet, så har B. vernus en lang diapause i ægstadiet, der varer vinteren over. I 8 af årets måneder findes der stort set ingen nymfer. En talstærk første sommergeneration vokser meget hurtigt op i forsommeren og flyver i juni-juli. Æg af denne generation klækker efter kort tid, og giver ophav til en (mindre talstærk) anden sommergeneration med flyvetid i september-oktober. Det er æggene fra denne generation, der overvintrer og først klækker sent på foråret. Antallet af årlige generationer kan muligvis variere.

Baetis vernus er ret tolerant over for organisk forurening.

Levested
Baetis vernus er, sammen med Baetis rhodani, de almindeligste arter indenfor slægten i Danmark, men hvor B. rhodani går op i de helt små vandløb og kilder, foretrækker B. vernus de lidt større og langsomtflydende vandløb. Fx er arten vidt udbredt i Skjern Å-systemet, dog med en overvægt i de større vandløb. Med hensyn til den foretrukne substrattype er der ikke forskel på de to arter, idet begge foretrækker fast substrat, da dyrene lever af at raspe mikroalger på faste bundsubstrater som sten og planter.

Flyvetid
Baetis vernus har 2 generationer: Første generation flyver i juni-juli. Anden generation flyver i september-oktober.

   Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk