Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

   Relateret information
Litteratur
Anders Nilsson:
Aquatic Insects of North Europe.
Apollo Books 1996.

Peter Wiberg-Larsen:
Slørvinger og Døgnfluer.
Miljøstyrelsen 1984.
Vandløbs-rapporter
Forskellige amter i Danmark har lavet flere rapporter omhandlende status for smådyrs faunaen i vores åer - her er nogle af rapporterne:

Vandløbsrapport over Århuså 1997 - pdf

Vandløbsrapport over Gudenå 1996 - pdf

Vandløbsrapport over Skjernå 1988-1997 - pdf
Video
Mayfly - a life story
 
   De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen   
  Baetis rhodani  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Familie: Baetidae      
  Art: Baetis rhodani (Pictet, 1843-45)  
  Opdateret d. 9.12.2014 Print denne side  
 
 
Baetis rhodani er udbredt og meget almindelig over hele landet. Den er ligeledes vidt udbredt i hele Europa incl. Storbritannien, Baltikum, Rusland og i hele Skandinavien.

Kendetegn
Nymferne hos B. rhodani og B. vernus ser i det ydre ret ens ud. Men B. rhodani har torne og hår på gælleranden i modsætning til B. vernus, der kun har hår. Desuden er udformningen af højre prostheca (vedhæng til mandiblen) forskelligt udformet.

Biologi
Almindelig i både store og små vandløb, til gengæld findes den ikke i stærkt okkerbelastede vandløb. Den træffes på mange forskellige bundtyper, men er især knyttet til sten og vandplanter, da nymferne fortrinsvis lever af mikroalger på disse. Da æggene klækkes i løbet af få uger træffes nymferne praktisk taget hele året.

Baetis rhodani nymferne er meget vævre, og de er gode svømmere, hvilket er en fordel i hurtigt strømmende vand.

De små nymfer er en del af fødegrundlaget for larverne af vårfluerne Rhyacophila og Hydropsyche. Imagines (hunner) kan foretage opstrømsflugt over adskillige km, hvilket betyder, at arten hurtigt kan retablere sig efter at være udryddet.

Levested
Arten forekommer især i mindre vandløb og kildebække, men frem for alt skal der altid være god strøm, da nymferne ikke aktivt kan bevæge gællerne og skaffe ilt på den måde. Men den findes også i større vandløb, selv moderat spildevandsbelastede, blot strømmen er frisk. B. rhodani er et karakteristisk element på vandløbsstrækninger med fast bund.

Flyvetid
Baetis rhodani har 3 generationer hvor første og anden generation overlapper hinanden: en langsomtvoksende vintergeneration med store imagines der flyver fra primo april - medio juni, og to hurtigtvoksende sommergenerationer med små imagines hvor anden generation flyver primo juni - medio juli, og hvor trejde generation flyver primo august - ultimo oktober (måske helt ind i november).

   Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk