Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
   De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen   
  Apatura iris - Iris  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Nymphalidae (Takvingefamilien)  
  Art: Apatura iris (Linnaeus, 1758)  
  Opdateret d. 6.12.2014 Print denne side  
 
 
Highslide JS
Iris (Apatura iris).
Iris elsker at sutte på forskellige ulækre ting, her er det et par sure sandaler. Foto © danmarksinsekter.dk
Iris er fabeldyret par excellence i den danske sommerfugleverden, skriver Michael Stoltze i sin bog "Danske dagsommerfugle 1996", og med rette.

Kendetegn
Vingefang 58-72 mm. Oversidens hvide bånd, med den spidse tak på ydersiden, på bagvingen og den spraglede undersiden gør den let kendelig. Når hannens vinger betragtes fra bestemte vinkler ses det, at den har en kraftig blå metalglans.
Hunnen er størst.

Der er kun ringe variation, men i meget sjældne tilfælde kan de hvide bånd mangle.

Biologi
Larvens foderplanter er seljepil (Salix caprea) og sommetider andre pilearter. I en grenkløft på foderplanten overvintrer den lille larve.

Den voksne sommerfugl tiltrækkes af ildelugtende ting som ådsler, ekskrementer og urin, - ikke af blomster. Det meste af dagen soler den sig i trækroner eller flyver kortvarigt omkring dem, men sætter sig tit på fugtig jord for at drikke. Når det er varmt sætter den sig ind imellem på mennesker for at suge sved.

Levested
Ses i blandet løvskov med seljepil. Særligt langs skovveje og i skovbryn.
Har bredt sig meget i Danmark i det 20. århundrede og er ikke sjælden på Bornholm, Møn og Sjælland, samt Lolland - Falster. Er mere spredt på Fyn og gennem Østjylland og mangler i Nord - og Vestjylland.
For at trives kræver arten skovbryn, skovveje og lysninger med rigelige mængder af seljepil i forskellige størrelser, og gerne store gamle ege- og bøgetræer hvor den voksne sommerfugl holder til.

Flyvetid
Iris flyver i kort tid, ofte kun gennem et par uger i perioden fra midt i juli til midt i august.

   Se alle arter i ordenen Lepidoptera (Sommerfugle)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk